Kockázatbecslés

Kockázatbecslés

2004. májusát követően  a munkahelyi kockázatbecslés/kockázatértékelés elvégzése, éves felülvizsgálata munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül! Szakmailag elismert munkatársaink garantálják a hatóságok által elfogadott, megbízható, a hétköznapi gyakorlatban is jól használható kockázatbecslés elkészítését.

 

SZOLGÁLTATÁSAINK:

 

  • Helyszíni felmérés
  • Előtanulmány készítés
  • A kémiai expozíció megítéléséhez feltétlenül szükséges biztonsági adatlapok elkészítése
  • Munka - és tűzvédelmi szabályzat elkészítése
  • Munkahelyi kockázatbecslés/kockázatértékelés elkészítése
  • A kapott eredményekből leszűrhető tapasztalatok kommunikálása a dolgozók felé
  • Felülvizsgálatok rendszeres elvégzése
  • Hatósági ellenőrzéskor a megrendelő cég képviselete
  • Kémiai expozíció méréséhez helyszíni mintavétel
  • A kapott minták akkreditált laboratóriumban történő kiértékelése, mérési jegyzőkönyvben történő dokumentálása

 

Vonatkozó jogszabályok:

§ 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról. Módosítja: 2004. évi XXVI. tv., 2004. évi CXL. tv., 2005. évi CXXXI. tv., 2005. évi CXXVII. tv.

§ 25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről

§ 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről

§ 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről

§ 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

§ 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól. Módosítja: 33/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet, 61/2004. (VII. 12.) ESzCsM r., 73/2004. (VIII. 11.) ESzCsM r., 1/2005. (I. 7.) FVM rendelet, 60/2005. (XII. 20.) EüM r., 3/2006. (I. 26.) EüM r.