Munkahigiénés vizsgálat

A munkáltató kötelessége gondoskodni arról, hogy az irányítása alá tartozó valamennyi területen a munkahelyek kialakítása és üzemeltetése megfeleljen a hatályos jogszabályokban megfogalmazottaknak, továbbá az elvárható tudományos és technikai színvonalnak.

Minden szerződött partnerünk számára évente elvégezzük a Munkahigiénés vizsgálatot, ezzel segítjük a munkáltatót a munkahelyek megfelelő kialakításában, az esetleges hiányosságok feltárásában, javaslatot teszünk a megfelelő munkakörülmények kialakítására.