Üzemorvosi ellátás

A jelenleg hatályos törvények értelmében (1993. évi XCIII. Munkavédelemről szóló Törvény) minden munkáltató foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást köteles biztosítani valamennyi munkavállalója számára. A foglalkozás-egészségügyi szolgáltat szervezéséről és működéséről, az alkalmazottak kategóriák szerinti besorolásáról a 89/1995 (VII. 14) számú kormányrendelet intézkedik.

A foglalkozás - egészségügyi (üzemorvosi) ellátás keretében minden szerződött partnerünknek biztosítjuk az évenkénti legalább egyszeri telephelyen végzett üzemorvosi szűrővizsgálatot, amely munkavállalói létszámtól függően több napig is tarthat.

Az üzemorvosi szerződés keretében minimálisan az alábbi ellátást biztosítjuk:

 1. Anamnézis felvétel
 2. Belgyógyászati vizsgálat
 3. 12 elvezetéses EKG vizsgálat
 4. Hallásvizsgálat
 5. Légzésfunkciós vizsgálat
 6. Laborvizsgálat
 7. Veszélyes anyagok monitorozása
 8. Gépkezelői és gépjárművezetői jogosítványok, engedélyek orvosi elbírálása és meghosszabbítása
 9. Receptfelírás

amelyet igény esetén további vizsgálatokkal, orvosi ellátásokkal és szolgáltatásokkal tudunk bővíteni.

 

Rendeletileg előírt foglalkozás-egészségügyi szolgáltatások:

 

 • a szolgáltató végzi a külön jogszabályban meghatározott munkaköri alkalmassági vizsgálatokat, és kezdeményezi az ehhez szükséges szakorvosi vizsgálatokat,
 • kivizsgálja, a külön jogszabályban meghatározottak szerint, a foglalkozási megbetegedéseket, fokozott expozíciónak kitett eseteket,
 • vizsgálja a munkavégzés egészségkárosító hatásait,
 • végzi az egyéni védőeszközökkel kapcsolatos tanácsadást,
 • végzi a munkavállalók munkakörülményeivel kapcsolatos felvilágosítást,
 • végzi az egyes foglalkozási csoportokra előírt időszakos orvosi vizsgálatokat,
 • előírásszerűen vezeti a dolgozók foglalkozás-egészségügyi nyilvántartását,
 • végzi a megváltozott munkaképességű dolgozók alkalmazási feltételeinek vizsgálatát,
 • foglalkozási megbetegedés gyanújának kivizsgálása, megszervezi a speciális vizsgálatokat és lefolytatja a jogszabályban rögzített eljárásokat, a nyilvántartást úgy vezeti, hogy azok a dolgozók egészségi állapotát megfelelően tükrözzék. Ennek érdekében felek kölcsönösen kötelesek jóhiszeműen közreműködni,
 • eleget tesz a foglalkozás-egészségüggyel kapcsolatos valamennyi jelentési kötelezettségének.

 

A foglalkozás-egészségügyi ellátó közreműködik:

 

 • a munkahelyi veszélyforrások feltárásában,
 • foglalkozás-egészségügyi, fiziológiai, ergonómiai, higiénés feladatok megoldásában,
 • az elsősegélynyújtás és a sürgős orvosi ellátás megszervezésében, az elsősegélynyújtók szakmai felkészítésében,
 • a munka és egészségvédelmi szemléken megbízó telephelyén,
 • a katasztrófa-megelőző,-elhárító, -felszámoló és az előidézett károsodások rehabilitációs tervének kidolgozásában,
 • részt vesz a közegészségügyi-járványügyi szemléken, munkahelyi kockázatbecslésben,
 • a védőoltások megszervezésében (influenza, hepatitis, kullancs-encephalitis ellenes).

 

Szükség esetén a biológiai expozíciós mutatók laboratóriumi vizsgálatát cégünknél az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Fővárosi Intézete megfelelő akkreditált laboratóriumai végzik, melynek költségét a rendeletek alapján a munkáltató viseli.